آب فوق خالص یکی از نیازمندی‌های اصلی صنایع دارویی کشور برای ساخت انواع دارو است.

توسط F7fGBRsZcp, ژوئن 12, 2021

\nبه گزارش ایسنا، بنابراعلام شرکت مهندسی فران، صنایع تولید کننده نیمه رساناها نیز برای تولید محصولات خود ناگزیر از استفاده از آب با خلوص بسیار بالا هستند. از اینرو تولید آب فوق خالصِ مورد نیاز صنایع دارویی به دلیل وابستگی به سلامت جامعه و صنایع نیمه رسانا به عنوان یکی از فناوری‌های پیشرفته بسیار حایز اهمیت است.
آب فوق خالص (Ultra-pure water) به آبی گفته می شود که یون‌های موجود در آن به جز ملکول‌های آب مطابق مشخصات فنی سختگیرانه‌ای به شدت کاهش پیدا کرده است.
متناسب با کاهش یونهای محلول در آب، هدایت الکتریکی آب کاهش و مقاومت رسانایی آن افزایش می یابد. از اینرو مهمترین شاخص برای سنجش میزان خلوص آب در مقیاس صنعتی، هدایت یا مقاومت الکتریکی آب است.
مشخصات فنی آب فوق خالص
رسانایی الکتریکی مایعات به واسطه وجود یون‌های محلول با بار الکتریکی مثبت (کاتیون) و یون‌های با الکتریکی منفی (آنیون) است. هرچه غلظت و مقدار یون‌های محلول باردار در مایعی افزایش یابد، هدایت الکتریکی آن به دلیل وجود حاملهای بیشتری برای جابجایی الکترون‌ها افزایش می‌یابد. کاهش غلظت یون‌های محلول در آب نیز مقاومت آب را در برابر رسانایی الکتریکی افزایش می‌دهد.
بنابراین شاخص اصلی سنجش کیفیت آب فوق خالص؛ هدایت یا مقاومت الکتریکی است. رسانایی یا هدایت الکتریکی آب فوق خالص(UPW) کمتر از ۵۵ هزارم میکرو زیمنس بر سانتیمتر و مقاومت الکتریکی آن بیشتر از ۱۸ مگا اهم است.
در حالی که هدایت الکتریکی آب آشامیدنی به دلیل وجود املاح و یون‌های محلول می تواند تا ۱۵۰۰ میکروزیمنس بر سانتمیتر اندازه گیری شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که در فرایند تولید آب فوق خالص از آب شرب، املاح محلول آب تا ۳۰ هزار برابر کاهش پیدا می‌کنند.
فرایند اسمز معکوس چیست؟
اسمز معکوس، فرایند انتقال جرم میان دو محلول با غلظت‌های مختلف و از غلظت کمتر به غلظت بیشتر با اعمال فشار از طریق غشای نیمه تراوا است. اسمز معکوس در جهت عکس پدیده فیزیکی اسمز بوده که به صورت طبیعی و بدون اعمال فشار انجام می شود.
اگر آب آشامیدنی با غلظت یون‌های محلول بالا و آب با خلوص بالا در دو طرف یک غشای نیمه تراوا در یک ظرف باشند، یون‌های محلول نظیر سدیم، کلراید، کربنات و … توانایی عبور از غشا را ندارند. ولی ملکول‌های آب می توانند از یک طرف به طرف دیگر غشا انتقال پیدا کند. با توجه به اینکه غلظت ملکول‌های آب با خلوص بالا، بیشتر از آب آشامیدنی است.
مطابق فرایند طبیعی اسمز، ملکول‌های آب از سمت آب با خلوص بالا به سمت آب آشامیدنی حرکت می کنند. این بدان معناست که پس از مدتی حجم محلول در بخش مربوط به آب آشامیدنی نسبت به حجم آب خالص بیشتر می شود. لیکن در فرایند اسمز معکوس، اعمال فشار در جهت معکوس فشار اسمزی، جهت حرکت ملکولهای آب را معکوس می کند.
در این صورت پس از مدتی از اعمال فشار، حجم آب خالص افزایش یافته و حجم آب آشامیدنی کاهش می یابد. بدین ترتیب به زبان ساده، آب خالص از آب آشامیدنی با فرایند اسمز معکوس تولید می شود.

تولید آب فوق خالص
تولید آب فوق خالص در آب شیرین کن های صنعتی با فرایند اسمز معکوس انجام می شود. آب شیرین کن های صنعتی از سه بخش پیش تصفیه، نمک زدایی و تصفیه نهایی تشکیل می شوند. با توجه به کیفیت آب خام ورودی، فرایندهای مختلف در سه بخش طراحی و ساخته می شوند.
هدف اصلی بخش پیش تصفیه، جداسازی ذرات معلق نامحلول و کاهش کدورت آب است. جداسازی ذرات معلق نامحلول از طریق فرایندهای مختلفی نظیر انعقاد و لخته سازی، فیلتراسیون فیزیکی و جداسازی غشایی انجام می شود. انتخاب فرایند جداسازی وابسته به کدورت، مقدار ذرات نامحلول و توزیع اندازه ذرات است.
فرایند اسمز معکوس در دو مرحله، غلظت یونهای محلول در آب را به کمتر از یک میلیگرم بر لیتر کاهش می دهد. ولی با فرایندهای معمول اسمز معکوس امکان کاهش هدایت الکتریکی به محدوده مجاز آب فوق خالص وجود ندارد. از اینرو فرایند تبادل یون پس از فناوری اسمز معکوس به عنوان تصفیه نهایی برای کاهش یونهای محلول مورد استفاده قرار می گیرد.
در فرایند تبادل یون، رزینهای مبادله کننده یونی، یونهای کاتیون و آنیون موجود در آب را جذب و با یونهای هیدروژن و هیدروکسید که یونهای متشکله ملکول آب هستند، جایگزین می کنند.
تابیدن پرتو فرابنفش به عنوان آخرین مرحله از تصفیه نهایی، عاری بودن آب تولید شده از هرگونه میکروارگانیسمهای زنده را تضمین می کند. پرتوفرابنفش تابیده شده پس از برخورد به میکروارگانیسم ها مستقیماً بر روی DNA انها تأثیر گذاشته و باعث فروپاشی بافت تشکیل دهنده انها می شود.
این فرایند توانایی حذف ۹۹.۹۹ درصد میکروارگانیسم های مضر موجود در آب را بدون اضافه کردن مواد شیمیایی دارد.
شرکت فران طراح و تولید کننده آب شیرین کن های صنعتی، آماده ارائه خدمات در زیمنه پکیج های تولید آب فوق خالص می باشد و کیفیت آب تولیدی را مطابق با کلیه استاندارهای بین المللی شرکتهای دارویی و صنعتی برای پروژه های خود تضمین می کند.
انتهای رپرتاژ آگهی

دیدگاه شما چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *